Det har etter forskning og studier vist seg at massasje gir mindre sykefravær,
bedre effektivitet og trivsel på arbeidsplassen.
Ansatte kan skattefritt motta gaver inntil 1000,- kroner fra sin arbeidsgiver.
Gavekort, bonus, premiering eller rett og slett som en påskjønnelse eller forebyggende tiltak.

Behandling utføres i vår klinikk på Gulskogen.
Ta kontakt for tilbud og mer informasjon om de forskjellige behandlingene.